8 inspirerende citaten van Carl Gustav Jung

Carl Gustav Jung (1875 – 1961) was een Zwitsers psychiater en psychoanalist, en de grondlegger van de analytische psychologie. Zijn werk heeft niet enkel invloed gehad op de psychiatrie, maar ook op de domeinen van antropologie, filosofie en religie. Zijn verregaande interesse in spiritualiteit, religie en alchemie heeft er toe geleid dat Jung door sommigen eerder wordt beschouwd als een mysticus dan een wetenschapper. Tegelijkertijd is het deze spiritueel-filosofische invalshoek geweest die het werk van Jung zo uniek maakt.

Jung was ervan overtuigd dat het leven een doel heeft dat voorbij gaat aan het zuiver materiële. De primaire taak van iedere mens is het ontdekken en vervullen van ons diepgelegen innerlijke potentieel. Dit proces van transformatie, dat hij ‘individuatie’ noemt, is een proces waarin we trachten het Zelf tegen te komen, alsook het Goddelijke. Het proces van individuatie, of het differentiëren van het Zelf uit bewuste en onbewuste elementen, staat centraal in het werk van Jung:

Until you make the unconscious conscious, it will direct your life, and you will call it fate.

Binnen dit proces heb je bovendien de teugels in eigen handen. Het proces van individuatie is een actief proces waarin het individu keuzes kan maken en een sturende invloed kan hebben op de eigen ontwikkeling.

I am not what happened to me, I am what I choose to become.

Daarnaast geeft Jung aan dat het belangrijk is om aan introspectie te doen. Zo vond Jung bijvoorbeeld een grote therapeutische waarde in zelfreflectie, meditatie en kunst.

Your perception will become clear only when you can look into your soul.

Hart en ziel zijn cruciale onderdelen van het ‘mens’ zijn en benadrukken de spirituele en introspectieve mechanismen die zijn ingebed in het werk van Jung.

Your visions will become clear only when you can look into your own heart. Who looks outside, dreams. Who looks inside, awakens.

Jung benadrukt tevens dat het proces van individuatie niet eenvoudig is, en dat dit het ook niet zou mogen zijn. Ontdekking en groei gaan gepaard met obstakels en moeilijkheden.

If the path before you is clear, you’re probably on someone else’s.

Jung geeft aan dat het onbewuste niet kan worden bereikt zonder pijn.

A man who has not passed through the inferno of his passions has never overcome them.

Ten slotte geeft Jung nog aan dat het proces van individuatie geen zuiver individuele oefening is. Jezelf ontwikkelen doe je in relatie tot anderen.

Knowing your own darkness is the best method for dealing with the darkness of other people.

De mens is geen op zichzelf staand wezen dat in zuivere isolatie functioneert. De fundamentele verbondenheid met anderen is een noodzakelijk onderdeel van zelfontplooiing.

Everything that irritates us about others can lead us to an understanding of ourselves.

Auteur: Steven Joris

Steven Joris

Steven Joris is klinisch psycholoog (visumnummer 260924), onderzoeker en hoofdredacteur van De Jonge Psycholoog. Steven is werkzaam binnen het Psychodiagnostisch Centrum (Thomas More Antwerpen) en werkt als psychodiagnosticus op zelfstandige basis. Daarnaast zetelt Steven in de Testcommissie van de Belgische Federatie van Psychologen en is voorzitter van de Divisie Psychodiagnostiek binnen de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

nl_NLDutch