Leer de Belgische Testcommissie kennen

De Belgische Federatie van Psychologen, de nationale koepelvereniging waar o.a. de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen deel van uitmaakt, huisvest de zogeheten BFP Testcommissie. Deze commissie is een centrale werkgroep binnen de federatie en ambieert de bevordering van de kwaliteit van tests en testgebruik in Vlaanderen.

In de Testcommissie zetelen 5 Nederlandstalige experten vanuit diverse instellingen en verenigingen. De belangrijkste taak van de Testcommissie is het evalueren en beoordelen van psychodiagnostisch testmateriaal. De beoordelingen die bovenaan staan zijn deze van de cognitieve vaardigheidstests, welke o.a. worden gebruikt in het kader van logopedisch onderzoek. Het kwalificatieoverzicht van de Testcommissie is een belangrijk document – het wordt namelijk overgenomen door een aantal belangrijke instanties zoals het VAZG, VAPH en RIZIV en vormt de basis voor de zogeheten ‘limitatieve lijsten’.

Ten slotte vaardigt de Testcommissie waar nodig ook richtlijnen uit. De Testcommissie onderhoudt bovendien nauwe contacten met diverse partner-verenigingen, zowel op nationaal als op internationaal niveau.

Meer informatie over de Belgische Testcommissie kan je hier vinden: https://www.bfp-fbp.be/testcommissie

Steven Joris

Steven Joris is klinisch psycholoog (visumnummer 260924), onderzoeker en hoofdredacteur van De Jonge Psycholoog. Steven is werkzaam binnen het Psychodiagnostisch Centrum (Thomas More Antwerpen) en werkt als psychodiagnosticus op zelfstandige basis. Daarnaast zetelt Steven in de Testcommissie van de Belgische Federatie van Psychologen en is voorzitter van de Divisie Psychodiagnostiek binnen de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

nl_NLDutch