De Jonge Psycholoog is een onafhankelijke website gericht aan klinisch psychologen en psychologisch geschoolden. We trachten professionals op de hoogte te houden van de actualiteit binnen de geestelijke gezondheidszorg en de psychologie als wetenschap. Daarnaast proberen we enige diepgang te bieden door wetenschappelijke onderzoeken en opiniestukken te publiceren over allerhande onderwerpen die relevant zijn voor de klinisch-psychologisch geschoolde. Ten slotte willen we een stem zijn binnen de GGZ en trachten we enige invloed uit te oefenen binnen een wetenschap en zorglandschap in verandering.

We nodigen iedereen uit om zelf ook een bijdrage te leveren door middel van een artikel of opiniestuk (raadpleeg hiervoor zeker onze richtlijnen). Heb je een interessant artikel voor de website? Heb je interesse om lid te worden van onze redactie? Neem dan contact met ons op. Alle stukken worden op persoonlijke titel geschreven en weerspiegelen dus niet de mening van De Jonge Psycholoog.