De Jonge Psycholoog is een onafhankelijke website gericht op informatie en actualiteit voor psychologisch geschoolden. Onze missie is om professionelen beter te informeren over veranderingen binnen het werkveld en de psychologische wetenschap.

Dit initiatief wordt volledig gedragen door vrijwilligers. Als u ons initiatief waardevol vindt, dan kan u ons hier ondersteunen. Iedere bijdrage die wordt geleverd is zeer gewaardeerd.