Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft recentelijk heel wat Vlaamse klinisch psychologen de langverwachte erkenning bezorgd. Het Vlaams agentschap heeft dit gedaan voor alle klinisch psychologen die reeds beschikten over een visum, en dit op basis van een Belgisch diploma.

De psychologen die hun emailadres hadden doorgegeven via het portaal van de FOD kregen dit digitaal toegestuurd per mail. De anderen krijgen hun erkenning per post opgestuurd.

De collega’s met een visum op basis van een buitenlands diploma moeten nog even geduld uitoefenen. De verschillende Gemeenschappen en de federale overheid hebben nog geen overeenstemming gevonden met de te volgen procedure hierover. We hopen daar snel duidelijkheid in te verkrijgen.

De erkenning als klinisch psycholoog is, na het visum, het sluitstuk van de Wet op de Uitoefening van de Geestelijke GezondheidszorgBeroepen. Enkel psychologen die beschikken over deze erkenning mogen de klinische psychologie autonoom beoefenen en de beroepstitel “klinisch psycholoog” dragen.

Voor meer informatie hierover: ga naar het dossier van VVKP.

Bron: VVKP

 

Tags: , ,