De Jonge Psycholoog bestaat nu ongeveer 2 maanden en is op korte tijd snel gegroeid. Meer dan 1,000 nog studerende, pas afgestudeerde of net werkende psychologen zijn nu met elkaar verbonden. Deze snelle groei lijkt aan te geven dat vele psychologen (in opleiding) zich kunnen vinden in de missieverklaring van deze vereniging. We hopen dat dit professioneel netwerk van toekomstige en jonge hulpverleners zich blijft uitbreiden en engageren zodat we allen sterker en meer geïnformeerd in het klinisch werkveld (komen te) staan. Alvast bedankt!

 

Tags: , ,