Op vrijdag 12 oktober trokken we naar Brussel voor de opstart van een beroepskwalificatiedossier voor psychologisch consulenten. Een beroepskwalificatie bepaalt wat je moet kennen en kunnen om een bepaald beroep uit te oefenen (VKS, Vlaamse Kwalificatiestructuur op http://vlaamsekwalificatiestructuur.be/wat-is-vks/). De Vlaamse Regering erkent de beroeps- en onderwijskwalificaties.

Gezien het groot aantal raakpunten met het dossier van de klinisch psycholoog werken wij in de eerste fase van dit traject samen met onze collega’s van de VVKP (Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen).

BPC streeft met dit kwalificatiedossier naar een duidelijk en gedragen beroeps(competentie)profiel voor psychologisch consulenten. Ondertussen blijven we uiteraard ook verder werken aan een voorstel voor de definiëring van de psychologisch consulent als ondersteunend GGZ-beroep. Op die manier werken we parallel op Vlaams (VKS) en federaal (ondersteunend GGZ-beroep) niveau aan een verdere profilering van de psychologisch consulent als volwaardig GGZ-beroep.

Auteur: Beroepsvereniging voor Psychologisch Consulenten

 

Tags: , ,