Allemaal zelfstandige? Een blik op het ‘praktijk-netwerk’

Het idee om een praktijk-netwerk op te starten is gegroeid vanuit enkele vaststellingen in het onderwijslandschap en in het werkveld van de geestelijke gezondheidszorg.

Enerzijds stellen we vast dat de opleidingen in de psychologie enorm in de lift zit, met steeds meer afgestudeerden op de arbeidsmarkt. Het aantal vacatures voor een vaste job in loondienst stijgt niet evenredig, waardoor velen in de problemen komen om een job in loondienst te strikken: ‘sorry, gebrek aan ervaring’…

Anderzijds stellen we vast dat voorheen ervaren psychologen pas na +/- 10 jaar de stap zetten naar een zelfstandige praktijk, en dat vandaag de dag jonge psychologen bij het verlaten van de universiteit/hogeschool de stap naar een zelfstandige praktijk al meteen zetten (bij gebrek aan een vaste job).

Jonge psychologen hebben heel wat theoretische bagage, vaardigheden én klinische competenties, waardoor ze klaar zijn om een zinvolle bijdrage te leveren in de ggz, maar… ondanks de gedrevenheid, werkbereidheid en de nodige portie lef, ontbreekt het jonge psychologen toch wel wat knowhow betreffende het ondernemerschap in de klinisch praktijk.

Verder willen heel wat psychologen – begrijpelijk – niet al te veel bezig zijn met alle ‘fuzz’ van het uitbouwen van een eigen werking. Of anders geformuleerd: het kost best wel wat tijd en energie om op zoek te gaan naar een eigen huisstijl, een website te schrijven, een eigen werking uit te denken, een aanmeldingssysteem in elkaar te boksen, te bekijken hoe dossiers zullen beheerd worden,… Iedereen wil namelijk zo snel mogelijk aan de slag en cliënten zien! Logisch, toch!

We willen deze jonge professionals helpen in het degelijk uitbouwen van een werking, en willen hiervoor een nieuw concept binnen de zorg op poten zetten: een praktijk-netwerk (te vergelijken met een franchise-netwerk), waardoor jonge professionals hun praktijk kunnen uitbouwen onder de naam/vleugels van Psychologenpraktijk Kriekelaar, en ze zo op een beproefd concept kunnen steunen. Hieronder een extra woordje uitleg over dit concept:

Wat is een praktijk-netwerk?

Instappen in een praktijk-netwerk is een manier om een professionele activiteit uit te oefenen waarbij je enkele of alle aspecten van een andere praktijk gebruikt: de naam, het merk, de huisstijl, de website, de diensten, de producten… Je krijgt als het ware een licentie die je het recht geeft om onder dezelfde naam als het ouderbedrijf je praktijk te runnen en daarbij alle of veel aspecten van deze succesvolle praktijk te gebruiken zodat je je de eigen praktijk van de grond kan krijgen.

Hoe werkt een praktijk-netwerk?

Een samenwerking met een praktijk-netwerk houdt in dat de nieuwe praktijk alle elementen van de succesvolle moederpraktijk ter beschikking heeft die nodig zijn om succes te hebben. Dit omvat de naam, het merk, de ontwerpen (huisstijl, website), de inhoudelijke diensten, beheersystemen, steun op het vlak van profilering,…. Deze ondersteuning loopt voor de lengte van de overeenkomst: een periode die meestal vastgelegd wordt bij de start van de overeenkomst.

Wat zijn de voordelen van een praktijk-netwerk?

De voordelen van praktijk-netwerk zijn talrijk. Het meest aantrekkelijke aspect is het beperkte risico. De praktijk is geen nieuwe, maar een uitgeprobeerde en uitgeteste werking die elders geslaagd is. Dat betekent dat je niet veel tijd moet besteden aan het overtuigen van mensen en uitleggen wat je praktijk doet, want ze weten het al.

Andere voordelen die voortvloeien uit dergelijke overeenkomst:

  • Je kan beschikken over de huisstijl, de website, het drukwerk van het netwerk.
  • Je kan gebruik maken van beproefde systemen qua aanmelding, dossierbeheer,…
  • Je kan beschikken over alle ontwikkelde materialen (trainingen, infosessies, formats,…)
  • Je kan gebruik maken van de online-tools voor bekendmaking van de diensten
  • Je kan beschikken over werkzame samenwerkingsformules en -overeenkomsten
  • Je kan gebruik maken van de expertise op vlak van aanwerving, teamwerking,…
  • Je kan genieten van de schaalvoordelen, waardoor je je goedkoper kan bevoorraden.

Is jouw interesse getriggerd? Twijfel dan niet en neem gerust eens contact op!

Gert De Kinder

Praktijkhouder Psychologenpraktijk Kriekelaar

Klinisch Psycholoog – Gedragstherapeut

 

Psychologenpraktijk Kriekelaar

Kriekelaarstraat 4 – 2550 Kontich

015 348 395 – kriekelaar@telenet.be

www.kriekelaar.com

DJP

De Jonge Psycholoog is een onafhankelijke website gericht op informatie en actualiteit voor psychologisch geschoolden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *