De huidige ontwikkelingen binnen de GGZ, waarin een toenemend belang wordt toegekend aan voorafbepaalde behandelprotocols in een ruimer kader van evidence-based of toetsbaar werken, baart vele mensen zorgen. Ook psychiaters Kristiaan Plasmans en Geert Van Asten lijken deze zorgen te delen. De focus van dit boek ligt echter niet op een mogelijke herstructurering of herfinanciering van de GGZ, maar gaat in plaats daarvan de therapeutische diepte in en neemt de relatie tussen psychiater/therapeut en patiënt onder de loep.
Contact tussen mensen is dynamisch, onvoorspelbaar en deels ongrijpbaar
Het concept ‘intuïtie’ neemt een centrale rol in en de auteurs bepleiten het belang van dit concept als een belangrijk, of misschien zelfs noodzakelijk, onderdeel van ieder therapeutisch contact. Binnen de therapeutische relatie is de therapeut immers geen ‘neutrale factor’. Contact tussen mensen is dynamisch, onvoorspelbaar en vaak deels ongrijpbaar. Een mens laat zich niet reduceren tot het zuiver zichtbare en meetbare. Dit dwingt de therapeut op zijn beurt tot het ontwikkelen en aanscherpen van intuïtieve vaardigheden die gestoeld zijn op creativiteit, flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Een complexe (lees: holistische) en intuïtieve afstemming tussen therapeut en patiënt is noodzakelijk om een groot deel van de onderlinge interactie gewaar te worden en zou hiermee het succes van een therapeutische behandeling kunnen doen staan of vallen.
Hoewel er geen absolute waarheden worden verkondigd is het boek toch duidelijk richtinggevend
De auteurs maken een overtuigend pleidooi voor het ‘onmeetbare’, wat in scherp contrast staat met de huidige tendens van het meetbaar werken. Het geheel wordt geïllustreerd aan de hand van mooi vormgegeven casuïstiek, welke verhelderend en to-the-point is. Hoewel er geen absolute waarheden worden verkondigd is het boek toch duidelijk richtinggevend: wanneer het protocollaire denken op een dominante wijze wordt gehanteerd ontstaat het risico dat de geestelijke gezondheidszorg uitgehold en ontmenselijkt wordt. ‘De intuïtie van de psychiater’ is een absolute meerwaarde in het heersende maatschappelijk en politieke debat.

Auteur: Steven Joris

Boek: Meer informatie over ‘De intuïtie van de psychiater’, geschreven door Kristiaan Plasmans en Geert Van Asten, vind je hier.

 

Tags: , ,